Drukuj

15 listopada bibliotekę odwiedziła grupa pięciolatków z Kasztankowego Przedszkola nr 2 w Zgorzelcu z wychowawczynią Beatą Kasińską i opiekunką Małgorzatą Gil. Wprowadzeniem do spotkania było rozwiązywanie zagadek, utrwalających pojęcia: biblioteka, bibliotekarz, księgarnia, księgarz oraz zagadki „Jaka to bajka?”. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka, jakie panują w niej zasady oraz jak należy postępować z pożyczonymi książkami. Następnie wysłuchały wiersza Jana Huszcza pt. „Skarga książki”, który był okazją do utrwalenia zasad dotyczących poszanowania książek. Elementem spotkania była również ruchowa interpretacja wiersza Krystyny Pac-Gajewskiej pt. „Książeczka” oraz wysłuchanie „Próśb książki” odnoszących się do przestrzegania zasad korzystania z książek. Na zakończenie każdy przedszkolak wykonał zakładkę do książki.

Celem spotkań jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki, rozbudzenie pasji czytania, zaszczepienie miłości do książek, wspomaganie rozwoju umiejętności językowych, poznawczych i intelektualnych.