Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ogłosiła dwa konkursy: poetycki „Młody Poeta Dolnego Śląska” kierowany do wszystkich (!) grup wiekowych oraz na opowiadanie pt. „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”, kierowany do grupy 50+. Konkursy rokrocznie towarzyszą targom książki regionalnej Silesiana. Serdecznie zapraszamy do udziału.

seniorzy_jpg.jpgpoeci_jpg.jpg

                                   REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu Konkurs trwa od 18.02.2019 r. do 27.04.2019 r. Termin dostarczenia prac: do 29.03.2019 r. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. 

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 

Nagrody : 1. miejsce – nagroda rzeczowa, 2. miejsce – nagroda książkowa, 3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.04.2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a także opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów dswsilesian.blogspot.com.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Konkurs dla seniorów „Moja ulubiona książka z dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Moja ulubiona książka z dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów”.
Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Lub Dolnośląska Biblioteka Publiczna Dział Informacji
Rynek 58 50-116 Wrocław w terminie do 29.03.2019 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody
rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu – 27.04.2019 r.  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU

„Moja ulubiona książka z dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów
1. Postanowienia ogólne
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Moja ulubiona książka z dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów”.
2. Zasady konkursu
a. Konkurs trwa od 18.02.2019 r. do 27.04.2019 r., b. Termin dostarczenia prac: do 29.03.2019 r., c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje., d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres do korespondencji oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail., e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury., f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Nagrody : 1. miejsce – nagroda rzeczowa, 2. miejsce – nagroda książkowa 3. miejsce - nagroda książkowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.04.2019 r.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.