Opowie nam socjolog, dr hab. Elżbieta Opiłowska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza. Wśród licznych zainteresowań naukowych Elżbiety Opiłowskiej odnajdujemy m.in. socjologię pogranicza i stosunki polsko-niemieckie.

 

Spotkanie ma częściowo charakter warsztatów socjologiczno-dziennikarskich (10 maja, godz. 10:00, w sali MDK ul. Parkowa 1) jest swoistym preludium, zaproszeniem do projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu pt. „Zgorzelec – Görlitz. Bezgranicznie”. Częścią składową projektu – zapewne istotną – jest konkurs literacki na opisanie wpływu Układu z Schengen (wstąpienia Polski do Strefy Schengen w 2007 r.) na wzajemne sąsiedztwo. Postrzeganie – z niemieckiej i polskiej perspektywy - sąsiedztwa i zachodzących w nim zmian we wszystkich aspektach życia – praca, szkoła, zamieszkiwanie, kultura, zdrowie, sport, handel itd.

Spotkanie jest otwarte, spodziewamy się jednak obecności zaproszonych do udziału w projekcie mieszkańców obu brzegów Nysy Łużyckie. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z wybitną reprezentantką socjologii pogranicza i kreatywną autorką artykułów i prac, pomoże nam wszystkim w efektywnym poruszaniu się po delikatnej materii polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

2019 05 10 Spotkanie z Elżbietą Opiłowską