Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z prof. Urszulą Glensk, autorką biografii Hirszfeldowie. Zrozumieć krew. Spotkanie odbędzie się 10 maja (piątek, godz. 16:30) w sali MDK przy ul. Parkowej 1, i będzie końcowym akordem tegorocznego Tygodnia Bibliotek.

Hanna i Ludwik Hirszfeldowie należą do wąskiego, elitarnego grona polskich lekarzy, pedagogów, naukowców i humanistów, którzy zaistnieli i istnieją do dziś w medycynie i nauce światowej. Profesor Hanna Hirszfeldowa (1884-1964) zajmowała się jako lekarz i naukowiec pediatrią, immunologią i hematologią. Profesor Ludwik Hirszfeld (1884-1954) zasłynął m.in. wprowadzeniem oznaczenia grup krwi (0, A, B, AB), oznaczenia czynnika Rh, odkrył przyczynę konfliktu serologicznego i prawo dziedziczenia grup krwi. Hirszfeldowie po dramacie II wojny światowej osiedli we Wrocławiu, organizując zręby rodzącej się nad Odrą polskości, tworząc Akademię Medyczną i sieć instytucji służących ochronie zdrowia. Oboje byli wzorem kompetencji i zaangażowania. Ludwik Hirszfeld powiadał: „Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć”. Postępowali zgodnie z tą maksymą, rozpalając entuzjazm współpracowników i studentów. Być może dlatego ciągle żyją w świadomości wrocławian.

Życiem tych wybitnych Polaków (Polaków z wyboru, oboje bowiem pochodzili z głęboko zasymilowanych rodzin żydowskich) zainteresowała się prof. dr hab. Urszula Glensk, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka wielu artykułów naukowych i książek, znawczyni reportażu i krytyk literacki. Biografia Hirszfeldowie. Zrozumieć krew została wydana w 2018 roku.

Zapraszamy wszystkich Państwa na spotkanie z autorką książki o Hirszfeldach tym goręcej, że w spotkaniu tym zapowiedziała swój udział dr Krystyna Matheisel z Krakowa, która osobiście współpracowała we Wrocławiu z prof. Hanną Hirszfeldową.

2019 05 10 Spotkanie z Urszulą Glensk