1. Katalog centralny multiwyszukiwarki Primo opublikowany jest pod adresem: http://dzb.pl. Panel logowania do katalogu znajduje się w prawym górnym rogu.

 2. Po prawidłowym zalogowaniu się w katalogu w menu bocznym wyświetlana jest informacja "Zalogowany jako" i do wyboru jest kilka zakładek: Karta biblioteczna, Moje wypożyczenia, Moje zamówienia.

3. Wybór "Karty bibliotecznej" umożliwia wyświetlanie na jednym ekranie historii wypożyczeń, stan zamówień zbiorów, informacje o uregulowanych płatnościach oraz wiadomości nadesłane przez poszczególne działy biblioteki.

4. W zakładce "Blokady i wiadomości" bibliotekarze z poszczególnych działów biblioteki przesyłają informację m.in. o kodach dostępu do usług elektronicznych np. Legimi lub Libra Ibuk.