Drukuj

Zachęcamy do zapoznania się z książkami dostępnymi od stycznia w Czytelni MBP.

Są to publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz podręczniki z dziedziny prawa, nauk historycznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, informatyki, techniki, technik malarskich.

 

Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, red. nauk. Joanna Przybylska, CeDeWu, Warszawa 2019.

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, red. nauk. Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy. Relacje międzynarodowe, polityka zbrojeniowa, potencjał obronny, red. nauk. Dariusz S. Kozerawski, Rafał K. Bazela, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, CeDeWu, Warszawa 2020.

Cieślik Ewa, Czernichowski Konrad, Ndiaye Bara, Afryka Subsaharyjska. Potencjał, problemy i możliwości dla Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Cyfert Szymon, Krzakiewicz Kazimierz, Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Dziekan Marek M., Zdulski Krzysztof, Bania Radosław, Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020.

Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch 1305-1416 (1423) / Najstarsza księga miejska zgorzelecka 1305-1416 (1423), część II (1343-1389), oprac. Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła, Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", Kraków 2018.

Markiewicz Ryszard, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

Mickiewicz Piotr, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Organizacja systemu i projektowanie działań, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020.

Mueller John Paul, Massaron Luca, Algorytmy dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2020.

Piwowarski Juliusz, Etyczność funkcjonariusza policji, Difin, Warszawa 2019.

Ramos-Poqui Guillem, Techniki malowania ikon, Wydawnictwo RM, Warszawa [2020].

Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2019.

Tyszkiewicz Jan, Pogańska Polska. Wierzenia, kalendarz, zwyczaje. Zbiór studiów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

 

Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, red. nauk. Joanna Przybylska, CeDeWu, Warszawa 2019

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, red. nauk. Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy. Relacje międzynarodowe, polityka zbrojeniowa, potencjał obronny, red. nauk. Dariusz S. Kozerawski, Rafał K. Bazela, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej, CeDeWu, Warszawa 2020

Ewa Cieślik, Konrad Czernichowski, Bara Ndiaye , Afryka Subsaharyjska. Potencjał, problemy i możliwości dla Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz, Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020

Źródło grafiki: Dom Wydawniczy Rebis

Juliusz Piwowarski, Etyczność funkcjonariusza policji, Difin, Warszawa 2019

 

Nadrzędna kategoria: O bibliotece
Odsłony: 232