Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprosiła wybitnego pisarza, twórcę znakomitych biografii i znanego publicystę wrocławskiego Mariusza Urbanka. Spotkanie, na które serdecznie Państwa zapraszamy, odbędzie się w piątek, 7 czerwca (godz. 17) w sali MDK przy ul. Parkowej 1. Okazją do spotkania jest najnowsza jego praca pt. Profesor Weigl i karmiciele wszy. Tego samego dnia w MDK, o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie dla umówionych grup dzieci i młodzieży, na którym Mariusz Urbanek opowiadać będzie o swej literackiej twórczości dla najmłodszych czytelników.

M. Urbanek jak zwykle skupia się na wybitnej postaci, o której wiedza jest niepełna, oparta na stereotypach albo też w ogóle nie funkcjonuje w szeroko pojętej świadomości społecznej. Taką postacią był wybitny biolog pochodzenia austriackiego, który z wyboru i na zawsze został Polakiem, wynalazca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, prof. Rudol Weigl (1883-1957).

Szczepionka Weigla uratowała miliony istnień ludzkich, a sam profesor w czasie okupacji osobiście uratował setki naukowców, artystów, pisarzy i studentów różnej narodowości, angażując ich do pracy w lwowskim Instytucie w charakterze karmicieli wszy. Legitymacja Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami we Lwowie była w czasie II wojny światowej dokumentem gwarantującym całkowite bezpieczeństwo ze strony okupanta.

Za swą owocną pracę prof. Rudolf Weigl dwukrotnie kandydował do Nagrody Nobla, jednak nie otrzymał jej nigdy. Pierwszy raz przeszkodą był jego polski patriotyzm – nie chciał zrzec się obywatelstwa polskiego mimo próśb i gróźb ze strony niemieckich przełożonych; drugim razem, po zakończeniu wojny, komuniści zarzucali mu kolaborację z Niemcami, a dowodem na to miał być fakt korzystania z jego szczepionki przez Wehrmacht…