Program "Książka uczy–leczy–pomaga" dofinansowany jest w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zgorzelec. Plakat jest odnośnikiem do wpisu "Zło dobrem zwyciężaj".