Spotkanie z terapeutą Leopoldem Lisickim w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Zdjęcie jest odnośnikiem do wpisu "Książka uczy-leczy-pomaga".

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały. Zdjęcie jest odnośnikiem do wpisu "Piosenki z dobrym tekstem".

„Książka uczy-leczy-pomaga”. Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza na koncert/spotkanie profilaktyczne pt. dobra piosenka z tekstem. Krzysztof Niedźwiecki z Zespołem Mały. 7 listopada 2023 r.  godz. 17:00. Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, Zgorzelec. Wstęp wolny. Program "Książka uczy–leczy–pomaga" dofinansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Zgorzelec. Plakat jest odnośnikiem do wpisu „DOBRA PIOSENKA Z TEKSTEM”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu w ramach bibliotecznego programu profilaktyki uzależnień „Książka uczy-leczy-pomaga” zaprasza na koncert/spotkanie profilaktyczne pt. „dobra piosenka z tekstem” w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Program "Książka uczy–leczy–pomaga" dofinansowany jest w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zgorzelec. Plakat jest odnośnikiem do wpisu "Zło dobrem zwyciężaj".