W piątek 8.12.2023 r. przed południem odbyło się spotkanie Jakuba Zająca, autora książki „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia” z osobami uczestniczącymi w mitingach grup terapeutycznych oraz ich terapeutami w Poradni Terapii Uzależnień w Zgorzelcu. Autor przedstawił swoją książkę, do której napisania zainspirował go proces leczenia uzależnienia od alkoholu. W czasie blisko dwugodzinnego spotkania Jakub Zając interesująco opowiadał o swoim zmaganiu z nałogiem i drodze do trzeźwości. W drugiej części spotkania dzieląc się swoim doświadczeniem, odpowiadał na pytania uczestników, a także podpisywał dedykacje na swojej książce.

Książka „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia” znajduje się w zbiorach zgorzeleckiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy do lektury.

Jakub Zając ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagielońskim. Mieszka w Krakowie, gdzie jest nauczycielem języka polskiego w szkole średniej. W roku 2020 ukazała się jego pierwsza książka ”Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”, a 2023 roku kolejna „Anna i Pan B”.

Spotkanie zostało przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu. Było ostatnim w tym roku wydarzeniem w ramach bibliotecznego programu profilaktyki uzależnień „Książka uczy - leczy - pomaga” dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Spotkanie autorskie z Jakubem Zającem i rozmowa o książce „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”.

Spotkanie autorskie z Jakubem Zającem i rozmowa o książce „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”.

Spotkanie autorskie z Jakubem Zającem i rozmowa o książce „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”.

Spotkanie autorskie z Jakubem Zającem i rozmowa o książce „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”.

Spotkanie autorskie z Jakubem Zającem i rozmowa o książce „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”.

Spotkanie autorskie z Jakubem Zającem i rozmowa o książce „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”.

Książka „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia” Jakuba Zająca.

Książka „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia” Jakuba Zająca.

Fot. © MBP ZGORZELEC