W pomieszczeniu Mediateki siedzi na piankowej macie grupa sześciorga dzieci. Każdy trzyma w ręku kolorową rurkę

W pomieszczeniu Mediateki, bibliotekarz wyjaśnia sześciorgu młodym uczestnikom warsztatów charakterystykę programowanej gry. W tle wyświetlony jest napis "Wakacje w bibliotece"

W pomieszczeniu Mediateki troje dzieci koloruje kolorowanki robotów.

W pomieszczeniu biblioteki stoją dzieci z uniesionymi rękami do góry

W pomieszczeniu Mediateki jest widocznych 6 osób pracujących przy komputerach. Z tyłu stoi bibliotekarz i wyjaśnia na ekranie telewizora funkcje obsługi programu Scratch