Bibliografia Regionalna Dolnego Śląska stanowi bazę bibliograficzną, w której zawarte są informacje o artykułach z czasopism lokalnych i regionalnych ukazujących się na terenie Dolnego Śląska.

Bibliografia współtworzona jest przez 24 biblioteki województwa dolnośląskiego, także przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu.

Rejestrowane artykuły obejmują tematykę Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Opracowywane artykuły dotyczą historii, przyrody, gospodarki, polityki, nauki, kultury itp. Obecnie w bazie znajduje się około 5000 opisów. Baza to cenne źródło informacji dla uczniów, studentów, a także osób zainteresowanych tematyką regionalną.

Baza Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska stanowi część ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnej, pełniąc w ten sposób rolę uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Wyszukiwanie w bazie można prowadzić według następujących kryteriów:

Wyszukiwanie można prowadzić wg następujących kryteriów: autora, dokładnego tytułu, słów w tytule, tematu (hasła przedmiotowego) lub łączyć wszystkie powyższe posługując się kryterium „wszystkie słowa”. Po wybraniu kryterium i wpisaniu odpowiedniego słowa lub frazy klikamy przycisk "Dalej". W tabeli wyświetla się lista artykułów odpowiadających naszemu zapytaniu. W kolejnych rubrykach od lewej podane są następujące informacje:

- autor artykułu,

- tytuł,

- rok ukazania się artykułu,

- źródło artykułu, czyli tytuł i numer gazety, w której wydrukowano artykuł oraz strony, na których się on znajduje.

W przypadku, gdy informacje o lokalizacji artykułu mają postać zbyt długiego zapisu i nie mieszczą się w rubryce należy kliknąć na tytuł artykułu. Wyświetla się wówczas nie tylko pełna lokalizacja, ale też określenia tematu artykułu, niekiedy także adnotacja przybliżająca jego treść.

Istnieje także możliwość wyszukiwania dokumentów w kolekcjach poszczególnych bibliotek współtworzących Bibliografię Regionalną Dolnego Śląska. W tym celu należy wybrać wyróżnioną zakładkę BAZY lub opcję „Wyszukiwanie w wielu bazach”.

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA DOLNEGO ŚLĄSKA >> WEJŚCIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu gromadzi i opracowuje Dokumenty Życia Społecznego.

Zbiór stanowią kalendarze, informatory, ulotki, plakaty, pocztówki, fotografie, ekslibrysy, afisze, zaproszenia, a także niepiśmienne okolicznościowe materiały (gadżety). Materiały te dokumentują życie kulturalne, polityczne, gospodarcze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Najstarsze zgromadzone dokumenty, jeszcze nie wprowadzone do bazy, datowane są na lata 60-70 XX w. Obecnie wprowadzonych do bazy jest około 2000 Dokumentów Życia Społecznego.

KATALOG DOKUMENTÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO >> WEJŚCIE

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych.

Podstawą Cyfrowego Dolnego Śląska stała się Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, utworzona w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (ówczesnej Grodzkiej Biblioteki Publicznej), przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Od 2010 roku do współtworzenia portalu przystąpiła Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu. W zasobach kolekcji Zgorzeleckiej Biblioteki Cyfrowej obecnie jest zdigitalizowanych i udostępnionych przez MBP 210 dokumentów zawierające m.in. przedwojenne widokówki i mapy miast Zgorzelec i Goerlitz, biuletyn informacyjny Urzędu Miasta Zgorzelec oraz książki i utwory muzyczne lokalnych twórców.

Ponadto od 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu, sukcesywnie są digitalizowane archiwalne czasopisma regionalne i lokalne. Obecnie zostało zdigitalizowanych ok. 80 egzemplarzy pism takich jak m.in.: Gazeta Zgorzelecka, Pomost , Przegląd Wschodnio-Łużycki, Łużyce. Czasopisma te udostępniane są czytelnikom wyłącznie z komputerów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

ZGORZELECKA BIBLIOTEKA CYFROWA >> WEJŚCIE