„Spotkajmy się w internecie” – pod takim tytułem odbyła się środowa prezentacja w Miejskim Domu Kultury, przygotowana przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu na zaproszenie Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie było kulminacją i zwieńczeniem realizowanego w październiku i listopadzie projektu edukacyjnego „Dolnośląski E-senior”, w ramach którego słuchacze i słuchaczki TUTW mogły i mogli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe z zakresu obsługi smartfona oraz komputera stacjonarnego lub laptopa.

Zajęciom warsztatowym w małych grupach, które prowadziliśmy w Mediatece towarzyszyły równolegle spotkania online, prowadzone przez ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w sieci i zasobów cyfrowych, zaproszonych przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu. Podczas środowego, podsumowującego wydarzenia rozmawialiśmy o spotkaniach online. Wyjaśniliśmy, czym są i jak można brać w nich udział. Przeszliśmy wspólnie przez proces instalacji platformy Google Meet i zorganizowaliśmy spontaniczne spotkanie online dla ponad dwudziestu osób. Na nudę nie można było narzekać. Temat spotkań przez internet nie traci popularności, więc będziemy jeszcze do niego wielokrotnie wracać podczas kolejnych projektów edukacyjnych realizowanych przez naszą bibliotekę.

Dziękujemy wszystkim za udział.