W ramach bibliotecznego programu „Książka uczy – leczy – pomaga”, dofinansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Zgorzelec, we wtorek (7 listopada) odbyły się dwa spotkania profilaktyczne.

 

Zaprosiliśmy uczniów zgorzeleckich szkół podstawowych i średnich do udziału w warsztatach słowno-muzycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu multiinstrumentalisty i wirtuoza gitary, pieśniarza i poety Krzysztofa Niedźwieckiego. Podczas warsztatów poruszone zostały m.in. tak ważne tematy, jak przyzwoitość, przyjaźń, nienawiść, wolność i zniewolenie.

 

Podczas popołudniowego spotkania, otwartego dla wszystkich zainteresowanych, przed zgorzelecką publicznością wystąpił zespół Mały w składzie: Krzysztof Niedźwiecki, Marcin Adamus i Przemek Pacan – doświadczeni muzycy, od blisko dwudziestu lat działających na scenie i w branży muzycznej.

 

W spotkaniach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej „Tęcza”, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu, a także młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka – w ramach Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

 

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu za gościnność i techniczną obsługę wydarzenia. 

 

Program "Książka uczy–leczy–pomaga" dofinansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Warsztaty słowno – muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego.

Warsztaty słowno – muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego.

Warsztaty słowno – muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego.

Warsztaty słowno – muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego.

Warsztaty słowno – muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego.

Warsztaty słowno – muzyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Spotkanie profilaktyczne w wykonaniu Krzysztofa Niedźwieckiego z Zespołem Mały.

Fot. © MBP ZGORZELEC