Fascynująca biografia o fascynującym człowieku. Tak najkrócej można scharakteryzować najnowszą książkę M. Urbanka pt. Profesor Weigl i karmiciele wszy. Wszystkie dotychczas wydane biografie autorstwa Mariusza Urbanka spotykały się z uznaniem czytelników i wywoływały żywe komentarze, także w środowisku twórców tego arcymodnego dzisiaj gatunku literackiego. Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Brzechwa. Nie dla dzieci, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Broniewski. Miłość, wódka, polityka – wspólnym mianownikiem tych prac są wspaniałe, bogate i niejednoznaczne osobowości, a także często skomplikowane ich drogi życiowe. Mówiąc hasłowo, prof. Rudolf Weigl (1883-1957) był polskim patriotą pochodzenia austriackiego, który nie uległ namowom i groźbom niemieckich okupantów nakłaniających do wyrzeczenia się polskiego obywatelstwa; dwukrotnie kandydował do nagrody Nobla za wynalezienie szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu; uratował setki wybitnych naukowców, pisarzy, artystów i studentów zatrudniając ich w swoim instytucie jako karmicieli wszy; był także zapalonym fotografem, a nawet naturystą… Reszta jest w książce Mariusza Urbanka, zapraszamy do lektury.