Jesienią 2019 roku rusza 6. edycja projektu „O finansach... w bibliotece”. Tym razem projekt realizowany będzie w Miejskim Klubie Seniora w Zgorzelcu we współpracy z naszą placówką. Zakres tematów został poszerzony o nowe zagadnienia. Wszystkie treści zostały zatwierdzone przez zespół ekspertów Narodowego Banku Polskiego, a prowadzący ukończyli szkolenie przygotowujące do prowadzenia spotkań. Naszym celem jest rozwijanie wiedzy w przyjaznej atmosferze i zdobywanie przydatnych informacji o finansach, znajdujących zastosowanie w codziennym życiu. W nowej edycji projektu mogą ponownie uczestniczyć osoby, które brały udział w ubiegłym roku. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 20 września 2019 r. w Multimedialnej Bibliotece Popkulturalnej (przy ul. E. Orzeszkowej 30a) i pod nr tel: (75) 64 08 856. Liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej inicjatywy edukacji finansowej adresowanej do seniorów. Projekt  “O finansach… w bibliotece - 5. edycja” był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.” Uczestniczyło w nim prawie sto bibliotek z całego kraju. W tym gronie znalazła się też Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu. Piąta edycja „O finansach…  w bibliotece” była pierwszą, do której dopuszczono miasta powyżej 20 tys. mieszkańców. Dzięki temu nasza placówka spełniała kryteria udziału w przedsięwzięciu.

Do projektu zgłaszały się osoby, które ukończyły 50. rok życia i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie finansów oraz korzystania z usług bankowości elektronicznej. Zajęcia były bezpłatne i odbywały się w małych grupach, o stałej porze, raz w tygodniu. Cykl pięciu spotkań obejmował udział w trzygodzinnych spotkaniach edukacyjnych z wykorzystaniem kursu e-learningowego. Program kursu skupiał się na przekazywaniu praktycznej wiedzy na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać przy operacjach finansowych. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w maju, kolejne w sierpniu i dodatkowe w październiku. Uczestniczyło  w nich ponad 30 mieszkańców Zgorzelca i okolic. 

W ramach projektu ogłoszony był konkurs dla bibliotek, na relację najciekawszego wykonania projektu. Nasza placówka zgłosiła w nim swój udział i zajęła drugie miejsce w kraju i otrzymała nagrody w postaci dofinansowania zakupu sprzętu multimedialnego na kwotę 2350 zł oraz wyjazd na dwudniowe seminarium eksperckie w Warszawie dla prowadzących zajęcia bibliotekarzy. W uzasadnieniu dla przyznania nagrody naszej bibliotece komisja napisała: „Biblioteka dzięki wnikliwej analizie sytuacji lokalnej dostosowała sposób organizacji spotkań w bibliotece do sytuacji lokalnej i potrzeb uczestników kursu.” Wyniki konkursu są opublikowane na stronie projektu pod adresem: http://ofinansachwbibliotece.biblioteki.org/2018/09/28/konkurs-na-najlepsza-inspiracje-pochodzaca-z-projektu-o-finansach-w-bibliotece-5-edycja-rozstrzygniety/