Urodził się w Zgorzelcu równo 69 lat temu (12 lutego). Pisarz, dziennikarz, animator kultury, przyjaciel biblioteki i zdeklarowany patriota naszego miasta. Pamiętamy.