Zbiór regionaliów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu wzbogacił się o książkę Piotra Pietryka Pięćdziesiąt pięć lat dla Zgorzelca 1964-2019. Historia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu. Autor jest człowiekiem o wielu różnorodnych zainteresowaniach: jest wybitnym, osiągającym sukcesy na skalę krajową, trenerem żeńskiej koszykówki, nauczycielem wychowania fizycznego, szachów i – co ma szczególne znaczenie w związki z powstałą pracą – pełnym pasji nauczycielem historii i bibliotekarzem.

Przedmiotowa praca jest bogatym zbiorem lokalnych faktów, nazwisk, fotografii. Są one niezwykle cenne dla utrwalenia wydarzeń i przemian zachodzących w Zgorzelcu na przestrzeni 75 lat przynależności do Polski. Nasze miasto ciągle jest na tak zwanym dorobku, budujemy je zarówno w sensie architektonicznym, kulturalnym, oświatowym i dokumentalnym, a wspomniana książka jest kolejną cegiełką w tym dziele. Z przyjemnością zapraszamy do lektury.