Konstytucja 3 Maja 1791 roku ustanowiona przez Sejm Czteroletni była jedną z pierwszych w świecie. Budziła ona spory współczesnych i potomnych. Zwracała uwagę zarówno przywódców jak i mas narodu, wszelkich jego klas społecznych, polityków i historyków. Pierwsza polska ustawa zasadnicza wprowadziła nowoczesną monarchię parlamentarną, która ograniczyła demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), politycznie zrównała mieszczan i szlachtę, natomiast chłopów stawiała pod ochroną państwa, łagodząc tym samym nadużycia pańszczyzny.

Obecnie w kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywają się oficjalne uroczystości zarówno państwowe jak i o charakterze wojskowym. Organizowane są różnego rodzaju wykłady historyczne, koncerty, wystawy, aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie.

Prezentujemy wystawę zaproszeń online z kolekcji Dokumentów Życia Społecznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Wśród nich znajdują się zaproszenia dotyczące obchodów rocznic upamiętnienia Święta Konstytucji 3 Maja.

Załączniki:
Pobierz plik (Wystawa online_zaproszeń.pdf)Wystawa online zaproszeń[ ]9060 kB