W czwartkowe popołudnie wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu poznali kilka ciekawostek z długiej historii listu. Wysłuchali fragmentów z podręczników pisania listów ze wzorami listów na różne okazje, m.in. z „Podręcznika do pisania listów…” Józefa Chociszewskiego wydanego w 1887 r. 

W części warsztatowej uczestnicy spotkania własnoręcznie napisali list, który następnie złożyli, wzorując się na dawnych technikach składania papieru, i na koniec zapieczętowali czerwonym lakiem.