Na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy bibliotekarze MBP w Zgorzelcu przygotowali wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat praw dziecka, ich historii, najważniejszych dokumentów, sytuacji dzieci na całym świecie. 

W bieżącym roku przypada 30. rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu traktującego o prawach dziecka bowiem w 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka, która weszła w życie w 1990 roku. Polska ratyfikowała ją w 1991; była też jej pomysłodawcą.

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony na całym świecie razem z UNICEF - największą organizacją, która troszczy to, aby prawa wszystkich dzieci były przestrzegane, a mali ludzie mogli mieć szczęśliwe dzieciństwo.