Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu w ramach cyklu "Tu czytamy", prezentuje Państwu fragment książki „Saga wrocławska”, który przeczyta autorka Pani Anna Fastnacht - Stupnicka. Publikacja znajduje się w zbiorach regionalnych naszej biblioteki.

Anna Fastnacht-Stupnicka, wrocławianka, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 70. rozpoczęła współpracę z Rozgłośnią Regionalną Polskiego Radia w Opolu, w latach 80. współredagowała podziemne pismo Solidarności brzeskiej. Na stałe związana z dziennikarstwem od 1990 roku, najpierw w Opolu, potem we Wrocławiu, publikowała w prasie regionalnej i ogólnokrajowej. Autorka licznych wywiadów i reportaży (m.in. z pobytu w Czeczenii podczas wojny w 1995 r.), kilku broszur i czterech książek: Saga wrocławska, Od św. Jadwigi do Marka Hłaski, Profesor Tadeusz Kielanowski i Zostali we Lwowie (nominowanej w 2011 r. do nagrody w konkursie Książka Historyczna Roku). Specjalizuje się w opisywaniu losów polskich rodzin na tle wydarzeń historycznych.