Halina Kuropatnicka – Salamon jest poetką i prozatorką, brajlistką, esperantystką, członkinią Związku Literatów Polskich oraz Klubu Inteligencji Niewidomej RP we Wrocławiu, autorką tomików poetyckich. Od wielu lat przyjeżdża do Zgorzelca na spotkania z czytelnikami.

Dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu Poetka, w ramach cyklu "Tu czytamy", przeczytała wiersze  „Rozbłysk” i „Zapomniany dialog”.