Na finisażu wystawy „Zgorzelec pamięta” gościliśmy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu. Młodzież obejrzała wystawę prezentującą materiały zgromadzone w zbiorach regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu na temat obchodów upamiętniających Forsowanie Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 r. przez żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego. Nasi goście mieli okazję zapoznać się z przechowywanymi w naszej Bibliotece materiałami: prasą regionalną i lokalną oraz dokumentami życia społecznego, a także dowiedzieć się jak wyszukiwać artykuły na konkretny temat w katalogu Biblioteki.

Zbiory Czytelni MBP: książki, dokumenty życia społecznego, czasopisma regionalne.