Pod takim hasłem w 2019 roku odbył się Światowy Dzień Wody. Święto te ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzone corocznie 22 marca jest doskonałą okazją, by przypomnieć jak istotna w życiu człowieka jest woda i podkreślić, iż w dzisiejszej rzeczywistości trzeba rozsądnie gospodarować jej zasobami.

W związku ze Światowym Dniem Wody w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu zorganizowano zajęcia dla grupy przedszkolaków. Na spotkanie zaprosiliśmy pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu Panią Agnieszkę Patrzałek. W ramach zajęć, dzieci miały okazję m.in.: obejrzeć prezentację multimedialną pt. "Czy wiesz skąd się bierze woda w kranie?", poznały sposoby oszczędzania wody i znaczenie obiegu wody w przyrodzie.

Na koniec zajęć uczestnicy wykonali dwa plakaty związane z tematem „Woda”, które zaniosą na następne spotkanie 10.04.19 do wieży ciśnień i będą tam wyeksponowane, a nasza współpraca będzie owocować kolejnymi wizytami.

Celem zajęć było ukazanie dzieciom znaczenia wody i uświadomienie, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Bardzo dziękujemy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu za miłe i pouczające spotkanie oraz za gry planszowe, długopisy i kartki.