27 lutego bibliotekę odwiedziła grupa sześciolatków z Kasztankowego Przedszkola nr 2. Podczas spotkania rozmawialiśmy o bajkach znanych i mniej znanych takich jak: „Krecik”, „Reksio”, „Przygody kota Filemona”, „Pszczółka Maja”. Następnie dzieci odgadywały bajkowe zagadki i wysłuchały opowiadania Czesława Janczarskiego pt. „Miś Uszatek”. Na koniec każdy przedszkolak stworzył portret Reksia.