Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z zaprzyjaźnionymi przedszkolami odwiedzały Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu, które dostarcza wodę mieszkańcom miasta i okolic. O tym, skąd się bierze woda w kranie, opowiada wiceprezes Zarządu PWiK, Zbigniew Zdanowicz.
 

Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich!