24 lutego odbyły się kolejne zajęcia w Kasztankowym Przedszkolu w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Na zajęcia dostarczyliśmy książki o wielkich odkryciach i podróżnikach XIX i XX wieku oraz materiały papiernicze. Wychowawczyni -  Pani Alina Lenczewska - przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat sposobów przemieszczania się ludzi dawniej i dziś oraz podziału środków transportu. Następnie dzieci wykonały plakat.

Dziękujemy za współpracę.