Zestaw książek wyłożonych na stole

Pedagogiczna Filia nr 3 przy Baczyńskiego 1 wzbogaciła się o kilka interesujących tytułów:

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze - autorstwa Ewy Zasępy;

Rodzicielstwo przez zabawęLawrence`a J. Cohena;

Człowiek w pułapce problemów – pod red. Hanny Konaszewskiej; Informatyka w kryminalistyce – autor Darren R. Hayes;

Wychowanie do empatii – autor Maciej Ciechomski;

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży – pod redakcją Danuty Boreckiej-Biernat;

Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna – pod redakcją Anny Janus-Sitar;

Doświadczając starości: zdrowie psychiczne osób starszych – pod redakcją Ewy Zasępy i Moniki Misiec.

Polecamy się uwadze nie tylko pedagogów, nauczycieli ze szkół i przedszkoli, pracowników pomocy społecznej ale także wszystkich szukających odpowiedzi na nurtujące pytania współczesności. Zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru.