- Pink Richard (i inni), Brudne Pranie. ADHD u dorosłych i jak sobie z nim radzić, Insignis, Kraków 2023.

- Montessori Maria, Umysł dziecka. Chłonny umysł, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2023.

- Kiedrzynek Anna, Choroba idzie ze mną. O psychiatrii poza szpitalem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2023.

- Ładyżyński Andrzej, W trosce o integralność rodziny. Wybrane zagadnienia z zakresu poradnictwa oraz psychoterapii, Impuls, Kraków 2023.

- Dydaktyka historii. Nowe Perspektywy, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2023.

- Tomala Jerzy, Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 2023.

- Wyzwania wychowania w świetle problemów dzieci i młodzieży, red. Beata Ziółkowska i inni, Difin, Warszawa 2023.

- Skorek Ewa Małgorzata, Profilaktyka w logopedii. Wybrane zagadnienia, Impuls, Kraków 2023.

- Dąbrowska Anna, Zasoby osobiste i społeczne a dobrostan psychiczny wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

- Ehrenreich-May Jill i inni, Transgraniczna terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Podręcznik terapeuty. Ujednolicone protokoły leczenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2022.

- Sikorski Wiesław, Psychoterapia sprzyjająca mózgowi (wyd. 2), Difin SA, Warszawa 2019.

- Paszkowska Małgorzata, Wykonywanie zawodu Ratownika Medycznego w świetle ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Difin, Warszawa 2023.

- Płaszczewska Olga, U poetów. Ćwiczenia z interpretacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

- Malinowska Joanna i inni, Edukacja dla przedsiębiorczości. Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, Impuls, Kraków 2023.

- Holman Gareth i inni, Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. Praktyczny przewodnik po relacji terapeutycznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2023.

- Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Przewodnik praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2023.

- Butcher James N. i inni, Psychologia zaburzeń. DSM-5. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2023.

Na zdjęciu nowości książkowe biblioteki pedagogicznej w Filii nr 3 przy ul. Baczyńskiego 1.