Bitwa Warszawska toczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. była przełomowym punktem wojny polsko – sowieckiej (1919-1921). Po zakończeniu działań I wojny światowej, po ogłoszeniu przez Polskę – po 123 latach zaborów – niepodległości oraz po wycofaniu z frontu wschodniego wojsk niemieckich, nastąpiło starcie zbrojne dla ustanowienia granicy wschodniej RP. Zaproponowana przez mocarstwa tak zwana linia Curzona – mniej więcej odpowiadająca dzisiejszej wschodniej granicy RP – była dla odradzającej się Polski nie do przyjęcia. Drugim powodem konfliktu zbrojnego z Rosją Radziecką były jej zapędy imperialne – w Moskwie planowano bowiem wybuch rewolucji w Polsce (utworzenie polskiej republiki rad), a następnie opanowanie całej Europy.

Wróćmy jednak do Bitwy Warszawskiej, nazywanej u nas często Cudem nad Wisłą. Zwycięstwo odradzającej się Polski nad żywiołem sowieckim stanowiło zaskakujący przełom w wojnie, która zdawała się już wygrana przez Rosję. Kłamliwa propaganda sukcesu – tak typowa dla Sowietów – okazała się jedną z głównych przyczyn ich klęski. Lenin, pewien końcowego zwycięstwa nad Polską, myślał już o inwazji na południe i zachód Europy. Dlatego zarządzono brzemienne w skutki przegrupowanie frontu, co spowodowało wyłączenie z działań warszawskich – osławionej Armii Konnej Budionnego. Innym ważnym faktorem zwycięstwa Wojska Polskiego (wg prof. dr. hab. Grzegorza Nowika) był skuteczny nasłuch radiowy prowadzony przez polski wywiad. Oczywiście także plan kontrofensywy opracowany przez polski sztab (z pomocą oficerów francuskich) oraz bezprzykładne męstwo żołnierza polskiego doprowadziły do imponującego zwycięstwa. Bitwa Warszawska przez strategów wojskowych została uznana za 18. przełomową bitwę w dziejach świata. Marsz sowietów na Europę został skutecznie zatrzymany.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu posiada w swoich zbiorach interesujące książki mówiące o Bitwie Warszawskiej, serdecznie zapraszamy Państwa do lektury.

  • Davies Norman, Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011
  • Nowiński Krzysztof , Śladami polskich bitew, Wydawnictwo Sport i Turystyka - MUZA SA, Warszawa 2004
  • Piłsudski Józef, Rok 1920, [w.] Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, T. 7, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990.
  • Piłsudski Józef, Rok 1920, Michaił Tuchaczewski, Pochód za Wisłę, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989
  • Pruszyński Mieczysław, Wojna 1920. Dramat Piłsudskiego, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1995
  • Szcześniak Andrzej Leszek, Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wydawnictwo "Oświata", Warszawa 1991
  • Tarczyński Marek, Cud nad Wisłą. Bitwa warszawska 1920, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1990
  • Żenczykowski Tadeusz, Dwa komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa 1990