Dnia 4 czerwca 2021 r. (piątek) Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu będzie NIECZYNNA.

Dzień wolny od pracy dla pracowników został ustalony w zamian za święto przypadające w sobotę. Podstawa prawna: art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).