Urząd Miasta Zgorzelec zachęca do zapoznania się z informacją o projekcie ARTYŚCI ULICY NA GRANICY.

 

 1. Okres realizacji
  – rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01.07.2021r.
  – planowane zakończenie rzeczowej realizacji: 22.10.2021r.
 2. Informacje o finansowaniu
  – łączne wydatki: 23.427,87 EUR
  – wartość dofinansowania z EFRR: 19.913,68 EUR

III. Cel projektu
Rozwój współpracy partnerów projektu oraz mieszkańców pogranicza w dziedzinie kultury, edukacji i wiedzy w Europa – Mieście Zgorzelec/Görlitz.

 1. Opis projektu
  Projekt realizowany będzie w Zgorzelcu od lipca do października 2021r. Zaplanowano plenerowe prezentacje artystów teatralnych i muzyków. Plenerowe prezentacje odbywać się będą

  jednocześnie w 4-6 lokalizacjach na ul. Daszyńskiego i Wrocławskiej, która zamieni się w scenę teatralną i muzyczną. Projekt nie dzieli na występujących i widzów, bowiem każdy w drugiej połowie VIII.2021r. stanie się uczestnikiem: spektaklu plenerowego, interaktywnych parad teatralnych, koncertów muzyków ulicznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano plenerowe koncerty polskiej muzyki tradycyjnej dwa zespoły. Artyści swoimi prezentacjami, występami i koncertami zachęcać będą widzów do aktywnego uczestnictwa w sztuce. Projekt zakłada prezentację sztuki artystów ulicy w taki sposób, by była dostępna dla każdego widza. Wszyscy widzowie będą zaproszeni do magicznego świata teatralno-muzycznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

 

Projekttitel: Straßenkünstler an der Grenze

 1. Laufzeit des Projektes
  – geplanter Beginn: 01.07.2021r.
  – geplanter Abschluss: 22.10.2021r.
 2. Geplante Finanzierung
  – Gesamtausgaben: 23.427,87 EUR
  – Beantragte EFRE-Fördersumme: 19.913,68 EUR

III. Projektziel
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern und den Grenzbewohnern im Bereich Kultur, Bildung und Wissen in Europa – Stadt Zgorzelec/Görlitz.

 1. Projektbeschreibung
  Das Projekt wird von Juli bis Oktober 2021 in Zgorzelec durchgeführt. Geplant sind Präsentationen von Theaterkünstlern und Musikern im Freien. Die Präsentationen im Freien werden gleichzeitig an 4-6 Orten in Daszyńskiego und Wrocławska Straße stattfinden, die sich in eine Theater- und Musikbühne verwandeln werden. Das Projekt teilt nicht in Darsteller und Zuschauer, denn jeder wird in der zweiten Hälfte August 2021 zu einem Teilnehmer von: Freiluftaufführung, interaktiven Theaterparaden, Konzerten von Straßenmusikern. Darüber hinaus hat das Projekt Konzerte im Freien mit traditioneller polnischer Musik geplant. Die Künstler werden mit ihren Präsentationen, Auftritten und Konzerten das Publikum zur aktiven Teilnahme an der Kunst anregen. Das Projekt geht davon aus, dass die Kunst der Straßenkünstler so präsentiert wird, dass sie für jeden Zuschauer zugänglich ist. Alle Zuschauer werden  in die magische Welt des Theaters und der Musik eingeladen.

Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmitteln im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

 

Źródło informacji: Urząd Miasta Zgorzelec