27 października bibliotekarze z terenu powiatu zgorzeleckiego i osoby z instytucji współpracujących z naszą biblioteką wzięli udział w szkoleniu w ramach programu edukacyjno-historycznego „Widzieliśmy”.

W Muzeum Historii i Kultury w Görlitz (Kulturhistorisches Museum) zwiedziliśmy wystawę „950 lat przyszłości Görlitz / Zgorzelec”, prezentującą historię miast, a także wizję przyszłości Europamiasta Zgorzelec/ Görlitz do 2050 roku. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Muzeum i wystawy.

Następnym punktem wyjścia było zwiedzanie Starej Synagogi (Dom Literatury).

Po przejściu uliczkami Görlitz śladami dawnych jego mieszkańców dotarliśmy do Nowej Synagogi, zwiedzanie której było ostatnim punktem spotkania.