Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu oraz Stowarzyszenie Zgorzeleckie Kobiety zapraszają na spotkanie z prof. Urszulą Glensk pod tytułem „Granice etyki. O sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim” 27 kwietnia 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu o godz. 17:00.

Urszula Glensk jest polską literaturoznawczynią i krytyczką literacką; zajmuje się dawnym i współczesnym reportażem. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku profesora, gdzie wykłada literaturę i creative writing. Jest autorką artykułów naukowych i publicystycznych, m.in. upominających się o prawa uchodźców, ludzi represjonowanych z powodu wojen, a także o ochronę drzew. Publikuje w „Nowych Książkach” i w portalu „Studio Opinii”.

W 2019 była nominowana do Nagrody Literackiej Nike za biografię „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”. W Zgorzelcu odbyło się spotkanie autorskie dot. tej książki zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Prof. Urszula Glensk od jesieni 2021 r. zaangażowana jest w pomoc uchodźcom dostającym się do Polski przez granicę z Białorusią. W marcu 2022 r., wraz z grupą zaangażowanych humanistów, powołała Fundację No Border.

Celem statutowym fundacji jest: działalność pomocowa na rzecz uchodźców, migrantów i innych osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób starających się o ochronę międzynarodową, pomoc obcokrajowcom przebywającym w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, ochrona praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego, reprezentowanie w postępowaniach przed organami władzy publicznej osób korzystających ze wsparcia fundacji.

Prof. Urszula Glensk pisze książkę na temat sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim. Książka w przyszłości znajdzie się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

Spotkanie z panią prof. Urszulą Glensk z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. „Granice etyki. O sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim”. 27 kwietnia 2023 r. 17:00-18:30 Kino POZA NOVA, Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu. Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, Zgorzeleckie Kobiety.