Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu oraz Fundacja "Uważność Bycia" zapraszają do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Mariana Jachimowicza.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy twórcy powyżej 16 roku życia. 

Głównym przedmiotem Konkursu jest napisanie w języku polskim 3 utworów poetyckich o tematyce dowolnej. Prace konkursowe w formie wydruku komputerowego wraz z oznaczoną godłem kopertą z wymaganymi dokumentami należy nadesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, Rynek 9; 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem na kopercie „VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” (decyduje data stempla pocztowego) oraz w formie edytowalnego dokumentu tekstowego (wiersze oraz biogram – w dwóch osobnych mailach pozwalających na zachowanie anonimowości autora) na adres: fub-konkurs@wp.p.

Termin nadsyłania prac: 15 sierpnia 2023 r.

Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają mailem powiadomienie o werdykcie Jury nie później niż 31 października 2023 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 listopada 2023 r. w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” (Rynek 9; 58-300 Wałbrzych) w trakcie uroczystej Gali Finałowej, podczas której Jury ogłosi laureatów Konkursu, rozda nagrody i wyróżnienia.

W załącznikach regulamin konkursu i załączniki do regulaminu. Są one również dostępne na stronie internetowej Organizatora: Jachimowicz – Biblioteka pod Atlantami (atlanty.pl). 

Źródło informacji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza.

Plakat promujący VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza.

Źródło grafiki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. M. Jachimowicza.pdf)Regulamin [VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. M. Jachimowicza]678 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a 1b.pdf)Załącznik[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]570 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2a 2b.pdf)Załącznik[Oświadczenie]413 kB