Jakuby Święto Starego Miasta

XII Spotkanie z filozofią

Dom Jakuba Böhme 27 sierpnia 2023 r. / niedziela / godz. 16:00

 

Filozofia poza akademicką narracją to  - w najprostszym ujęciu - filozofia wyrastająca z życia, to filozofia, która pozwala człowiekowi nadać określony sens  jego własnej egzystencji. To filozofia pokazująca swą przydatność w codziennym życiu, dla której najważniejsze jest wezwanie do przemyślenia swojego życia i namysłu nad wszystkim, co się na niego składa.

Czy filozoficzny namysł nad życiem odrzucający zainteresowania poznawczo-metafizyczne  można - w sensie ścisłym - nazywać filozofią? A jeśli tak, to w jakim znaczeniu? Co to znaczy, że źródłem takiej filozofii nie są dociekania typowo akademickie a doświadczenie życia?

W czasie spotkania filozoficznego będziemy poszukiwać odpowiedzi na tak postawione pytania.

 

Dr Janusz Maj – filozof, pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autor książki Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga oraz wielu artykułów z zakresu filozofii i pedagogiki. Nauczyciel akademicki, nauczyciel etyki i filozofii w szkołach średnich, pedagog społeczny, edukator senioralny. Interesuje się przede wszystkim filozofią i pedagogiką dialogu, które rozwija w duchu aktualnych problemów społecznych i edukacyjnych.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie filozoficzne!!!

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza na XII SPOTKANIE Z FILOZOFIĄ. Wykład pt. „Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” wygłosi dr Janusz Maj, filozof, pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. 27 sierpnia 2023 (niedziela) godz. 16:00. Dom Jakuba Böhme, ul. Daszyńskiego 12, Zgorzelec. Spotkanie w ramach Jakubów Święta Starego Miasta.