Na kolejne Jakubowe spotkanie z filozofią Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprosiła w tym roku dr. Janusza Maja z Wrocławia. Na spotkanie w Domu Jakuba Böhme (27 sierpnia) przybyli niezawodni sympatycy naszej biblioteki i filozoficznego dyskursu. Dr Maj okazał się osobą otwartą i chętną do dialogu. Jego bezpośredni i ciepły stosunek do słuchaczy spotkał się z równie pozytywną reakcją. Wykład pt. „Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” kierował uwagę słuchaczy na rzadko odwiedzane obszary filozofii poza jej głównym nurtem. Przekonywał, że poza czystym racjonalizmem istnieje w filozofii cała sfera wyobraźni, przeczuć i intuicji człowieka. I chociaż są one niewymierne (zdaniem purystów akademickich - nienaukowe wręcz), to jednak z całą pewnością realnie oddziałują na nas, na nasze życiowe wybory i decyzje. Niejako tłem dla zilustrowania zjawiska filozofii nieakademickiej była twórczość patrona zgorzeleckich „Jakubów”, szewca-filozofa Jakuba Böhme.

Prelegent zachęcał do „umiłowania mądrości” na co dzień, do dziwienia się, wątpienia, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Przekonał wszystkich chyba do takiej postawy; po skończonym wykładzie z widowni padały pytania: Kiedy będzie następne spotkanie? Cieszy nas to ogromnie. I na koniec, odpowiadając na tytułowe pytanie: Tak, można żyć bez filozofii, ale nie warto. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach bibliotecznych.   

Wykład dra Janusza Maja „Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Domu Jakuba Böhme.

Wykład dra Janusza Maja „Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Domu Jakuba Böhme.

Wykład dra Janusza Maja „Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Domu Jakuba Böhme.

Wykład dra Janusza Maja „Filozofia poza akademicką narracją (czym jest?)” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Domu Jakuba Böhme.

Fot. © MBP ZGORZELEC