W Dniu Bibliotekarza (8 maja 2024 r.), w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, przedstawiliśmy "inter-aktywną" prezentację dla słuchaczy Stowarzyszenia Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie zorganizowane było w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek.

Tydzień Bibliotek to coroczna akcja promująca czytelnictwo, która odbywa się w okresie od 8 do 15 maja. Inicjatywa ta, organizowana jest od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma ona na celu podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza, zwrócenie uwagi na znaczenie bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zachęcenie społeczeństwa do korzystania z książek. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem “Biblioteka – miejsce na czasie”, podkreślając dostępność bibliotek dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych oraz ich ewolucję w kierunku nowoczesnych technologii, oferując nie tylko tradycyjne książki, ale również audiobooki, e-booki i inne niestandardowe formy. W świecie wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji biblioteka jawi się jako miejsce, w którym możemy wykorzystywać najnowsze technologie, uzupełniając przy tym nasze tradycyjne usługi.

Dzięki realizacji różnorodnych projektów takich jak np.: "Biblioteka dla wszystkich" my bibliotekarze, stale się rozwijamy i wzmacniamy swoje kompetencje, pobudzamy i rozwijamy kreatywność, współpracujemy i nawiązujemy nowe relacje. Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu z powodzeniem wpisuje się w ten trend, będąc miejscem w ciągłym rozwoju, miejscem na czasie.

Projekt “Biblioteka dla wszystkich” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu siedem osób próbuje zbudować wieżę z drewnianych klocków.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu bibliotekarz przedstawia prezentacje multimedialną dotyczącą projektu "Biblioteka dla wszystkich"

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu prezes Stowarzyszenia TUTW - Pani Anna Śliwińska zachęca słuchaczy do wspólnego śpiewu.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu bibliotekarze witają słuchaczy Stowarzyszenia Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.