Szanowni Państwo, Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza do kolejnej akcji polubownego zwrotu przetrzymywanych zbiorów. Przez cały październik 2019 roku można oddać przetrzymane książki, filmy i inne zbiory biblioteczne bez konieczności uregulowania naliczonych kar pieniężnych za ich przetrzymanie. Gorąco prosimy o wnikliwe przejrzenie domowych biblioteczek i zwrot zbiorów z pieczątką MBP w Zgorzelcu. Osoby, które zwrócą zbiory będą zwolnione z wszelkich kar finansowych, a dodatkowo mogą otrzymać książkowy upominek. Ideą naszej akcji jest ochrona i dbałość o księgozbiór miejski, stanowiący zasób publiczny służący całej naszej społeczności.

Aktualna akcja darowania kar odbywa się pod hasłem upamiętnienia 86. rocznicy powołania ogólnopolskiej instytucji kulturalnej, skupiającej w swych szeregach najwybitniejszych pisarzy polskich. Rozporządzeniem Rady Ministrów RP z 29 września 1933 roku powołano do życia Polską Akademię Literatury, która zajmowała się promowaniem współczesnej literatury polskiej. PAL była najwyższym organem opiniotwórczym w sprawach języka, literatury i kultury polskiej. W jej skład wchodzili między innymi Bolesław Leśmian, Tadeusz Boy-Żeleński, Karol Irzykowski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Jerzy Szaniawski. Wśród protektorów i honorowych członków PAL odnajdujemy prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Trwa dyskusja na temat wskrzeszenia Polskiej Akademii Literatury, która zakończyła swą działalność z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku. Bibliotekarze optują za odrodzeniem PAL dla wspólnego dobra, dla rozwoju polskiej kultury i czytelnictwa Polaków.