9 października bibliotekę odwiedziła grupa pięciolatków z Przedszkola nr 2 z wychowawczynią Beatą Kasińską. Tematem przewodnim spotkania była jesienna szata lasu. Leśną przygodę przedszkolaki rozpoczęły od pogadanki na temat zasad prawidłowego zachowania się w lesie. Następnie dzieci wykazywały się znajomością wiedzy na temat: jakie zwierzęta zamieszkują lasy, jak przygotowują się do zimy, jaka roślinność występuje w lesie, oraz doskonałą znajomością gatunków grzybów, które zbierają wspólnie z rodzicami.

W dalszej części spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Anny Onichimowskiej pt. „Leśna stołówka”, a podczas zajęć plastycznych wykonały jeżyki z liści i kasztanów.