Sporym zainteresowaniem (ponad 60 osób na widowni sali w MDK) cieszyło się spotkanie z pisarką poczytnych „arabskich” powieści obyczajowych, która przyjechała do nas na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Jak wyznała, kryjąca się pod pseudonimem autorka, swoją wiedzę zawdzięcza wnikliwej obserwacji życia na Bliskim Wschodzie i w Azji, gdzie jako żona konsula polskiego, nauczycielka i tłumaczka spędziła wiele lat. Mnóstwo spraw spornych, dotyczących małżeństw mieszanych z udziałem Polek i Polaków, często dramatycznych konfliktów trafiało do konsulatu. Valko miała z nimi bezpośredni kontakt, stąd ogromna wiedza pisarki na ten temat. Z opowieści T. Valko na wtorkowym (15 października) spotkaniu wyłonił się egzotyczny świat społeczeństw islamskich, który podlega stałej – na przestrzeni ostatnich lat – radykalizacji. Bliski Wschód, z krajów rządzonych autorytarnie (np. Libia Kadafiego i Iran Saddama Husajna) przeistacza się w krainy wojującego islamu, a czasem i terroryzmu spod znaku ISIS. Nawet Indonezja – dotąd tolerancyjny kraj islamu z ludzką twarzą – przeistacza się w państwo wyznaniowe, z policją obyczajową i szariatem (prawo religijne na podstawie Koranu). Sytuacja polityczna regionu była oczywiście tylko tłem twórczości pisarskiej Valko oraz jej wtorkowej narracji. W centrum zainteresowań pisarki i czytelników pozostawał człowiek i jego problemy wynikające z życia w dwóch skrajnie różnych kulturach i religiach. Udane spotkanie z pisarką zakończyło się podpisywaniem książek, wymianą serdeczności i wspólnymi fotografiami.