Pod takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.                      

Ideą przewodnią konkursu była profilaktyka uzależnień, uświadamianie szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków, dopalaczy oraz innych współczesnych nałogów.                                                        

Zadaniem konkursu było wykonanie prac plastycznych składających się z symbolu graficznego oraz hasła promującego życie bez uzależnień. Na konkurs wpłynęło 16 prac.                                                                                

Komisja konkursowa zebrała się 25.06.2021 r. i oceniała prace pod względem profilaktycznego przekazu treści, kreatywności, oryginalności, pomysłowości oraz formy estetycznej.                                         

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się we wrześniu 2021 roku. Organizatorzy konkursu powiadomią telefonicznie wszystkich uczestników o terminie wręczenia nagród.

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych jego edycjach.

Konkurs został dofinansowany w ramach Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zgorzelec.

 

Prace konkursowe