„Stop Nałogom” - pod takim hasłem Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zorganizowała już II edycję konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół.                     

Głównym przekazem konkursu była profilaktyka uzależnień, uświadamianie szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków, dopalaczy oraz innych współczesnych nałogów.                                                       

Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej składającej się z symbolu graficznego oraz hasła promującego życie bez uzależnień. Na konkurs wpłynęło łącznie 38 prac.                                                                             

Komisja konkursowa zebrała się 26.10.2021 r. i oceniała prace pod względem profilaktycznego przekazu treści, kreatywności, oryginalności, pomysłowości oraz formy estetycznej. Prócz wyboru trzech pierwszych miejsc, komisja postanowiła przyznać 8 wyróżnień.                                    

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 16 listopada 2021 roku, o godz.16.00 w Miejskim Domu Kultury.

Wszystkim biorącym udział w konkursie dziękujemy.

Konkurs został dofinansowany w ramach Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zgorzelec.

Prace konkursowe