Tak się nazywa nasz autorski projekt z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Od 2001 roku Miejska Biblioteka Publiczna tworzy „Biblioteczkę Profilaktyki Uzależnień”, organizujemy spotkania z terapeutami, psychologami, autorami książek, podróżnikami, oraz lekcje biblioteczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Współpracujemy ze szkołami i organizacjami: Stowarzyszeniem Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym, grupą Al-Anon. Tej jesieni, w cyklu wykładów i warsztatów, które na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu prowadził Leopold Lisicki, wziął udział także młody człowiek „po przejściach”. Pan Kamil rozmawiał z młodzieżą o tym jak łatwo wpaść w pułapkę uzależnień i jak ciężko z niej wyjść. W tym roku spotkania odbyły się pod hasłem „Szkoła wolna od uzależnień”. Dziękujemy za spotkania i zapraszamy za rok.

Realizacja tych działań jest możliwa dzięki wsparciu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program finansowany jest przez Wydział Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Zgorzelec.

W Szkole Podstawowej Cogito w Zgorzelcu

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu 

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

W Szkole Podstawowej "Tęcza" w Zgorzelcu

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu