Przez cały ubiegły tydzień pisaliśmy listy w obronie praw człowieka. Wspólnie napisaliśmy 461listów!

Serdecznie dziękujemy za udział:

 • Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Małgorzacie Sokołowskiej,
 • Przewodniczącej Rady Gminy Zgorzelec Pani Annie Rakoczy,
 • Panu Robertowi Rakoczy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu Pani Annie Śliwińskiej,
 • czytelnikom MBP,
 • Zespołowi Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
 • Liceum Ogólnokształcącemu im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu,
 • Europejskiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Zgorzelcu,
 • Liceum Ogólnokształcącemu Cogito w Zgorzelcu,
 • Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach,
 • Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu,
 • Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu,
 • Transgranicznemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Zgorzelcu.