Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zakwalifikowała się do projektu "Mała Książka Wielki Człowiek". Liczymy, że wspólnie uda nam się sprawić, że czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a biblioteki będą postrzegane jako instytucje, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym.
 
Akcja rozpocznie się we wrześniu 2020 roku. Będzie wspierana kampanią w mediach tradycyjnych i społecznościowych.