18 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprosiła na kolejną lekcję muzealną online „W soplicowskim dworze – świat kultury szlacheckiej utrwalony w »Panu Tadeuszu«” przeprowadzoną przez edukatora Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. W lekcji wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu.

Lekcje muzealne online >>> https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/programy_edukacyjne/lekcje-muzealne/

Filmy edukacyjne >>> https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/programy_edukacyjne/filmy-edu/