16 marca Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprosiła na pierwszą lekcję muzealną online „W soplicowskim dworze – świat kultury szlacheckiej utrwalony w »Panu Tadeuszu«” przeprowadzoną przez Paulinę Gawrońską, edukatorkę Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. W lekcji wzięli udział uczniowie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu.

Lekcje muzealne online >>> https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/programy_edukacyjne/lekcje-muzealne/

Filmy edukacyjne >>> https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/programy_edukacyjne/filmy-edu/