Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu wzbogacił się o kolejne wartościowe tytuły. 27 maja Prezes Zarządu Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Pani Kinga Hartmann-Wóycicka podarowała nam cenne książki traktujące – bardziej lub mniej lokalnie – o stosunkach polsko-niemieckich. Problematyka tego sąsiedztwa jest ciągle wrażliwa i wymaga stałej uwagi. Rzetelna wiedza o wspólnej historii połączona z postulowaną otwartością i wolą porozumienia  mieszkańców Euroregionu Nysa jest warunkiem sine qua non przełamania stale (niestety…) istniejących barier i stereotypów.

Wśród podarowanych nam książek – łącznie 15 egz. - znajdujemy: III wydanie pracy Dom nad Nysą. Zgorzelec i Görlitz1945-1989. Kronika wydarzeń / Zuhause an der Neiße (…) – autorstwa Kazimierza Wóycickiego; pracę zbiorową pod redakcją Kingi Hartmann – Wolność przede wszystkim. Sprzeciw, bunt, opozycja PRL – NRD; pracę zbiorową pod redakcją Kingi Hartmann – Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949; Historię Polski w pigułce. Wszystko, co powinniście wiedzieć / Checkliste polnische Geschichte (…) – Urszuli Zubrzyckiej i Piotra Zubrzyckiego oraz Dwie biografie. Jan B. Gliński i Franz Scholz; Zwei Leben. Jan B. Gliński Und Franz Scholz  – autorstwa Kingi Hartmann i Teresy Korsak. Zapraszamy do lektury.