Od 2 listopada w holu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu jest dostępna wystawa „Piosenka Norwida” według scenariusza Justyny Polakowskiej. Wystawa, przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, poświęcona jest twórczości Poety oraz jej recepcji przez krytykę. Wystawa prezentująca wiersze Cypriana Kamila Norwida i wypowiedzi o jego dziełach zilustrowana została rysunkami i akwarelami Norwida.

Wystawa będzie dostępna w MDK do końca listopada.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy indywidualnie i w grupach zorganizowanych.

Grupy zorganizowane ze zgorzeleckich szkół zapraszamy na umawianie się na oprowadzanie po wystawie.

Zachęcamy do wysłuchania wstępu do wystawy autorki Justyny Polakowskiej.